AMA Croaticae – Deutschland e.V.

Almae Matris Alumni Croaticae – Deutschland e. V.

Vereinigung ehemaliger Studenten und Freunde kroatischer Universitäten 

Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta[1]

Priopćenje za medije i javnost

 Berlin, 22. lipnja 2013.

 

 

Za prostor slobode i stvaralaštvo

 Njemački AMAC zahtijeva reviziju Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 

 

 

Udruga bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta - AMAC – Deutschland zahtijeva reviziju

Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja i njegovo usklađivanje s potrebama hrvatske

akademske zajednice. Doneseni Pravilnik sasvim je neprimjeren za humanističke znanosti u

Hrvatskoj.

U pismu, kojeg potpisuju predsjednica Aleksandra Brnetić, novinarka, i član predsjedništva prof. dr.

Ludwig Steindorff, povjesničar, od hrvatskih nadležnih parlamentarnih i državnih tijela traži se da

revidirani Pravilnik uzme u obzir posebnosti humanističkih znanosti i potrebe znanstvene

komunikacije. To znači da je nužno visoko vrednovanje monografija i publikacija izvora i ravnopravni

tretman članaka objavljenih u časopisima i zbornicima, neovisno o (zemljopisnom) mjestu

objavljivanja i jeziku publikacije.

Postojeći Pravilnik se usredotočuje na rasprave objavljene u časopisima. U humanističkim je

znanostima monografija, koja zahtijeva višegodišnje istraživanje, još uvijek najvažnije i najpostojanije

sredstvo za posredovanje i dugotrajno očuvanje znanstvenih spoznaja i informacija o trenutačnim

dosezima konkretne struke, obrazlaže se u pismu te utvrđuje da bi bilo pogubno da se rad uložen u

pisanje monografije ili objavljivanje izvora kažnjava relativno niskim vrednovanjem.

Marginaliziranjem monografije kao kriterija znanstvenog uspjeha ugrožava se svaki dugoročni

znanstvenoistraživački rad u humanističkim znanostima. Upravo se preko monografije šira javnost

upoznaje s istraživačkim radovima iz područja humanističkih disciplina.

Prema usvojenom Pravilniku rad na tematskim zbornicima sa znanstvenih skupova ili objavljivanje u

jubilarnim zbornicima u povodu obilježavanja nekih obljetnica izgubit će svaku vrijednost. Naime,

takvi radovi više neće biti relevantni za zadovoljavanje formalnih kriterija za napredovanje u

profesionalnoj karijeri. U humanističkim su znanostima upravo zbornici radova sa znanstvenih

skupova važan oblik predstavljanja znanstvenih rezultata određenih tematskih područja.

Pravilnik polazi od unaprijed definirane kvalitete pojedinih časopisa pri čemu se popis časopisa često

temelji na mehanički donesenim odlukama i oblikovan je u interesa određenih skupina ili čak

pojedinaca. Time Pravilnik promiče atraktivnost pojedinih časopisa, a umanjuje šanse drugih časopisa

da privuku dobre priloge.

 

Pravilnik uopće ne propitkuje vrijednost pojedinog članka nego samo zbraja i klasificira prema mjestu

njegova objavljivanja, smatraju njemački Amacovci. Time Pravilnik potiče samo na ponašanje kao u  planskoj privredi: najvažnije je ispuniti plan ili ga čak premašiti! Sasvim je nevažno ima li taj plan, na

osnovi kojeg se procjenjuje nečiji rad, ikakve veze sa stvarnim potrebama.

Postojeći Pravilnik uopće ne vodi računa o specifičnim uvjetima pojedinih struka. Recipijenti radova iz

kroatistike u prvome su redu kroatisti i ostali slavisti koji vladaju hrvatskim jezikom. U ovom slučaju

 publikacija na hrvatskom jeziku nije nedostatak nego dapače višestruka prednost. Time se ne dovodi

u pitanje daljnje istodobno povezivanje kroatističkog diskursa s općim lingvističkim i

književnoznanstvenim diskursima. To isto vrijedi za povjesničare, povjesničare umjetnosti, etnologe

itd. – dakle za sve one čiji se istraživački rad odnosi upravo na Hrvatsku i hrvatsko društvo. Uvijek se

treba pitati tko je najvažniji primatelj neke spoznaje ili stanja znanja!

 

„Upravo zato što je Pravilnik izrađen bez sudjelovanja stručnjaka iz humanističkih redova

pridružujemo se mnogima u Hrvatskoj koji zahtijevaju njegovu reviziju“, stoji u pismu kojeg je

njemački AMAC uputio na sedam adresa u Hrvatskoj - predsjedniku nadležnog saborskog Odbora za

obrazovanje, znanosti i kulturu Valteru Boljunčiću, predsjedniku Hrvatskoga sabora Josipu Leki,

ministru znanosti, obrazovanja i sporta Željku Jovanoviću, ravnateljici Agencije za znanost i visoko

obrazovanje Jasmini Havranek, Nacionalnom vijeću za znanost Republike Hrvatske i predsjednici

Područnoga znanstvenog vijeća za humanističke znanosti Republike Hrvatske Sibili Petlevski te

predsjedniku Republike Ivi Josipoviću.

 

Njemački AMAC osnovan je nakon osamostaljenja hrvatske države a okuplja akademske građane koji

su studirali na sveučilištima u Hrvatskoj ili su na tamošnjim sveučilištima završili znanstvenu

izobrazbu i koji prate i podržavaju izgradnju slobodarskog i demokratskog poretka u Hrvatskoj. 

 

  

Kontakt: Aleksandra Brnetić | faks: +049 (030) 30603586 | aleksandra.brnetic@snafu.de

Dokument u PDF-formatu (Download)[1] AMA Croaticae – Deutschland e. V.

info@amac-d.de | www.amac-d.de 

Vereinsregister Frankfurt am Main: VR 9979

Finanzamt für Körperschaften I – Berlin | Steuernummer: 27/660/62912 

Bankverbindung: Frankfurter Volksbank | Konto-Nr.: 7500019373 | BLZ: 501 900 00

 

created by  Ivica Košak